Search form

1 John 4:14

14Naatu iti Anun Kakafiyin naniyan i tatam sabuw afa hai tur ta’o’owen, Tamat i Natun iyun re tafaram ana baiyawasenayan matar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index