Search form

1 John 4:5

5 Dinab baifufuwenayah tafaramamaim abisa temamatar isah tibidudur, sabuw iyab iti tafaram nowan tenonowar. Anayabin nati sabuw i tafaram nowan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index