Search form

1 Peter 5:8

8 Mata toniwa’an taiyuw a ef kwana’itin gewas. Kwa a rakit orot Demon Kakafin lion na’atube garan nuwet ereremor orot babin ta yubin tarsisibin aanin isan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index