Search form

2 John 1:6

6Imih God tanabiyabuw boro fanan tanab ana ofafar tanakaif. Naatu taniyabowbonen tanama. Ana yabin iti obaiyunen tur i marasika anamaim hibinan kwanowar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index