Search form

2 Thessalonians 2:9

9 Orot Kakafin boro Satan ana fairamaim nabo’awi’aw nan, sawar men ta’i’itah efa’efanin, ina’inan, naatu baifofofor yumatah ta ta boro nasinaf,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index