Search form

2 Timothy 4:6

6 Anayabin ayu biyau sibor na’atube ya’in isan ana veya i natit; naatu ayu tafaram baihamiyin isan au veya i nakabom.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index