Search form

3 John 1:5

Gaius Hibora’ara’ah

5Taiu, o i bowabow gewasin maiyow taituwa isah kubowabow, basit taituwa afa i menah tatabirih, baise o kubibaisih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index