Search form

Acts 10:4

4Cornelius matan takiyat itinkikin erebirubir auman eo, “Regah abisa kukokok?”

Tounamatar iya’afut eo, “God ayoyoban naatu a siwar yababan sabuw ibitih Regah nanamaim hitit itin nuhin kusib.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index