Search form

Acts 15:16

16 ‘Iti ufunamaim ayu boro ana matabir, Regah eo,

naatu David ana bar ufar re’er ana wowab maiye.

Ana bar huhurir ana bobunai,

naatu ana itinin anan bobaun maiye.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index