Search form

Acts 2:19

19Ayu boro maramaim baifofofor ana sinaf

naatu ina’inan tafaramaim ana sinaf,

Nati’imaim boro rara, wairaf, naatu sow agor kutikutin kwana’itin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index