Search form

Acts 28:26

26 ‘Kwen sabuw iti isah kuo,

Kwa i boro tain kwanarub tur kwananowar, baise boro men naniyan kwanab.

Mata boro natakiyat kwananuw baise yabin boro men kwana’itin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index