Search form

Acts 4:11

11 Iti orot isan Bukamaim hikirum hio,

‘Iti kabay kwa wowabayah kakafin kwarouw kwarurutawiy

i boun na bar ana bubu matar.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index