Search form

Acts 9:19

19Bay eaa ufunamaim ana fair matabir maiye bai.

Saul Damaskas Imaim Binan

Veya bai’ab na’atube Saul bai’ufununayah bairi Damaskas hima.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index