Search form

Hebrews 1:7

7 Naatu tounamatar isah God iti na’atube eo,

“God ana tounamatar bebeh ya,

naatu ana akirwairafih wairafabe e’asir in ebitakir.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index