Search form

Hebrews 13:1

God Mi’itube Taniyasisir

1Kirisiyan ana yabowamaim taituwa baitumatumayah isah mar etei kwaniyabowbonen.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index