Search form

Hebrews 3:12

12Isan imih taitu baitumatumayah kwanakaifi gewas, men

wanawananamaim dogor kakafin narun, a baitumatum ni’afiy, nabotaiti God ma’ama wanatowanin kwainihamiyimih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index