Search form

Hebrews 4:4

4 Anayabin Buk Atamanin wanawanan efan ta’ane tur iti na’atube veya seven isan eo, “God ana bowabow bisawar veya bai seven God iyarir.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index