Search form

John 1:39

39I iya’afutih eo, “Kwanatan, kwa taiyuw efan kwa’itin.”

Naatu hin efan menamaim ma’am hi’itin, naatu veya tutufin bairi imaim hima. Nati i tanao 4 korok na’atube.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index