Search form

John 11:44

44Orot murubin, an uman, yumatan faifuw metametan auman misir tit na.

Jesu sabuw isah eo, “Rah ana faifuw kwabosairen naatu kwaihamiy au bar en.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index