Search form

John 12:1

Jesu Bethanyimaim Hiyanowah

(Matthew 26.6-13; Mark 14.3-9)

1 Veya six nasasawar ufunamaim i Tar Nowaten ana veya, Jesu na Bethany tit, Lazarus morobone biyawas i ana bar merar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index