Search form

John 2:1

Jesu Harew Botabir Wine Matar

1Veya baitonin ufunamaim tafaram Galilee wanawanan bar merar Canna imaim tabin ana hiyuw hibogaigiwas. Jesu hinah i nati’imaim.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index