Search form

John 2:14

14Tafaror Bar wanawanan ana seboseb rur sabuw hima, sheep, mamu hitotobon, naatu sabuw afa i gem afe’en hima kabay hibiyabonen tita’urih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index