Search form

Luke 11:2

2Jesu iuwih eo, “Yoyobanamih iti na’atube kwanayoyoban.

Tamai,

‘A merar ayiy wab kakafiyin abobora’ara’ah,

a aiwob nan wanawana’imaim narun.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index