Search form

Luke 3:17

17I umanamaim i roububuna’en ana sawar auman bai enan, boro imaim wheat narububunai ani’anin korom nayai, naatu hain boro nabow nan wairaf wanatowanin in etoto’ab wan naya na’afusar.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index