Search form

Luke 3:2

2Naatu Annas Kaiafas hairi i firis gagamih. Nati ana maramaim Zechariah natun John arar yan ma’am God ana tur na biyan tit.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index