Search form

Luke 3:3

3 Basit misir tit harew Jordan, sisibinamaim tafaram ta ta run tit binan eo, “Kakafih kwasisinaf kwanihamiyen kwanan bapataito anit saise God boro a kakafih nanotawiyen.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index