Search form

Luke 3:5

5Awa’awah etei kwanatounen hinayen hinituturin,

heher oyaw etei kwanatar hinare hinituturin.

Ef bibirih kwanarumutufuren,

naatu ef kakafih kwanayabuna gewas.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index