Search form

Luke 6:12

Jesu Tur Abarayah 12 Rubinih

(Matthew 10.1-4; Mark 3.13-19)

12Nati ana veya’amaim Jesu yoyobanamih yen in oyaw wanamaim tit, naatu imaim ma God isan yoyoban in marto.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index