Search form

Luke 6:24

24Baise kwa iyab boun sawar wairafi kwama’am

boro yababan gagamin maiyow kwanab!

Anayabin kwa i yasisiramaim kwama’am!

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index