Search form

Mark 16:1

Jesu Morobone Misir Maiye

(Matthew 28.1-10; Mark 16.1-8; John 20.1-10)

1Baiyarir ana veya sasawar ufunamaim, Mary Magdalin, Mary, James hinah naatu Salome, spices hitobon hibow hin Jesu biyan hitarab isan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index