Search form

Mark 16:19

Jesu Au Mar Yen

(Luke 24.50-53; Acts 1.9-11)

19 Jesu ana bai’ufununayah isah eo sasawar ufunamaim, earura’ah yen au mar Tamah God ana asumaiyowane mara’iy.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index