Search form

Mark 5:1

Orot Afiy Kakafih Hitounbubur Ma’am Jesu Iyawas

1Jesu ana bai’ufununayah bairi harew Galilee hirabon hina tafaram Gerasa imaim hitit.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index