Search form

Matthew 1:21

21 I boro kek orot nayai, o wabin Jesu iniwab, anayabin i boro ana sabuw hai bowabow kakafihine niyawasih.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index