Search form

Matthew 27:32

Jesu Hi’onaf

(Mark 15.21-32; Luke 23.26-43; John 19.17-27)

32Hitit hinan efamaim Sairini orot wabin Simon bairi hitar naatu baiyowayah hi’ukikin Jesu ana onaf bai e’abar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index