Search form

Matthew 4:11

11Imaibo Demon Mowan nati’imaim Jesu ihamiy tabaratait, naatu God ana tounamatar hina Jesu hitafafar hinawiy bairi hin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index