Search form

Matthew 4:12

Jesu Ana Bowabow Galilee Imaim Busuruf

(Mark 1.14-15; Luke 4.14-15)

12 John dibur bar ma’am Jesu ana tur nowar, basit matabir na Galilee tit,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index