Search form

Matthew 4:8

8Naatu Demon Mowan iban Jesu nawiy maiye hiyen hin oyaw manin tafantoro’ot bat, tafaram tutufin ana gewasin etei ana aiwob auman i’obaiy

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index