Search form

Matthew 8:1

Jesu Orot Iyawas

(Mark 1.40-45; Luke 5.12-16)

1Jesu oyaw wanane re nan ana veya’amaim, sabuw rou’ay gagamin na’in hi’ufunun bairi hin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index