Search form

Revelation 19:5

5Imaibo urama’amamaim fanan hinowar eo,

“Kwa iyab i ana’akir wairafih?

Kwa iyab gagam o kikim?

Kwa iyab i kwabibiruw etei,

ata God tabobora’ara’ah!”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index