Search form

Revelation 19:8

8Faifuw boubun gewasin biyan kousisi’arin anababatun hitin usin isan.”

(Iti faifuw gewasin i God ana sabuw hai bowabow gewasin ana itinin).

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index