Search form

Revelation 8:10

10Tounamatar baitounin ana tour bababin ana veya daman gagamin na’in matan hinowabe in toto’ab maramaim hea’obow tafaram auwaraun ana harew naatu ana harew sosoh yan ra’iy.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index