Search form

Revelation 8:12

12 Tounamatar baikwafi’inin ana tour bababin ana veya, veya matan auwaraunane, sumar matan auwaraunane, daman matah auwaraunane etei himabiy. Imih sawar iti etei rebah auwaraunane higugum hin. Naatu auyit auwaraunane men marakaw, na’atube gugumin auwaraunane auman.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index