Search form

Revelation 8:8

8Tounamatar bairou’abin ana tour bababin ana veya sawar ta gagamin na’in oyaw tomar fudir tafan wairaf to’ab auman nunuw in riy yan re, riy auwaraunane tutufin etei rara matar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index