Search form

Titus 2:12

12 Naatu ebi’obaiyit, ma kakafih, tafaram ana naniyan kakafih tanakwahir, naatu ma gewasin, ma mutufurin, God ana kokomaim ma iti boun ana veya tanab,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index