Search form

1 Korinɨ 3

“Searéwapɨyarɨŋwáone sa Gorɨxomɨ xɨnáíwanénɨŋɨ́ imónɨŋwáonerɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, nionɨ e nɨsearɨrɨ aí xámɨ seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearɨ nɨsearéwapɨyirɨ́ná ámá kwíyɨ́pɨ tɨ́gɨ́á wíyónɨŋɨ́ searéwapɨyipaxɨ́ mimónɨgɨ́árɨnɨ. Ámá kwíyɨ́pɨ mayɨ́ imónɨgɨ́á Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyo uréwapɨyarɨŋwápa axɨ́pɨ searéwapɨyiŋárɨnɨ. Ámá Kiraisomɨ iwamɨ́ó nɨxɨ́dɨrɨ́ná o tɨ́nɨ rɨxa ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né aiwɨ sɨnɨ pɨ́opia yapɨ imónɨŋáná searéwapɨyiŋárɨnɨ. 2-3Seyɨ́né niaíwɨ́ pɨ́opia aiwá mɨnɨpaxɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagɨ́a nánɨ xwɨyɨ́á ínɨmɨ imónɨŋɨ́pɨ nɨsearéwapɨyirɨ́ná aiwá mɨseaiapɨ́ amɨŋɨ́nɨŋɨ́ seaiapɨŋárɨnɨ. Agwɨ ríná aí seyɨ́né kwíyɨ́pɨ oseaíwapɨyimɨnɨrɨ yarɨŋɨ́pimɨ mɨxɨ́dɨ́ segɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨro sɨnɨ aiwá nɨpaxɨ́nɨŋɨ́ mimónɨŋoɨ. Seyɨ́né segɨ́ wínɨyo sɨnɨ sɨpí dɨŋɨ́ wiaiwiro sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ inɨro nerónáyɨ́, “Ɨ́eapá neainarɨŋɨ́pimɨ xɨ́dɨrane sɨpí ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápa erane mepa yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 4Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né yaŋɨ́ nepayónɨro wiyɨ́né “Nene Poromɨnɨ xɨ́darɨŋwaénerɨnɨ.” rɨro ámɨ wiyɨ́né “Aporosomɨnɨ xɨ́darɨŋwaénerɨnɨ.” rɨro nerónáyɨ́, re rɨseaimónarɨnɨ, “Ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ yapɨ mepa yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 5Seyɨ́né píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ yaikirópoyɨ. Aporoso pí rɨ́a imónɨnɨ? Poronɨ pí rɨ́a imónɨŋɨnɨ? Sa Ámɨnáoyá xɨnáípawínɨŋɨ́ nimónɨrai yawawi xɨxegɨ́nɨ pí pí éisixɨnɨrɨ ɨ́á yeaumɨráná yarɨgwɨ́íwawirɨnɨ. Yawawi apɨnɨ yarɨgwɨ́ípimɨ dánɨ seyɨ́né Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́árɨnɨ. 6Nionɨ iwamɨ́ó wáɨ́ nɨsearɨrɨ́ná aiwá ɨwɨ́ánɨŋɨ́ seaurɨŋárɨnɨ. Aporoso rɨ́wɨ́yo nɨsearéwapɨyirɨ́ná aiwá apɨ yeáyɨ́ enɨgɨnɨrɨ iniɨgɨ́nɨŋɨ́ seapɨseameŋɨ́rɨnɨ. Yawawi e egwɨ́íwawi aiwɨ seyɨ́né Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨnɨ aiwá ná nerápɨrɨ́nɨŋɨ́ yapɨgɨ́árɨnɨ. 7Ayɨnánɨ gɨ́mɨnɨ go aiwá ɨwɨ́á urɨŋɨ́ranɨ, gɨ́mɨnɨ go iniɨgɨ́ pɨseaŋɨ́ranɨ, ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Sa Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ aiwá ná yaparɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨ́o nánɨnɨ “Seáyɨ e imónɨŋo, ayɨ́ orɨ́anɨ?” yaiwipaxɨ́rɨnɨ. 8Aiwá ɨwɨ́á urɨŋo tɨ́nɨ iniɨgɨ́ pɨseaŋo tɨ́nɨ awaú wɨ́o wɨ́omɨ seáyɨ e mɨwimónɨnɨ. Nɨwaúnɨ xɨxenɨ axɨ́pɨ imónɨŋiɨ. Sɨ́á Gorɨxo ámáyo yayɨ́ wimonɨ́áyimɨ awaúmɨ yayɨ́ nɨwimorɨ́ná wɨ́o xegɨ́ eŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ wiirɨ wɨ́o xegɨ́ eŋɨ́pɨ tɨ́nɨ enɨ xɨxenɨ wiirɨ enɨ́árɨnɨ. 9Yawawi Gorɨxomɨ xɨnáípawínɨŋɨ́ nimónɨrai e éisixɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ yanɨrai nánɨ gwɨ́ nawínɨ mónɨgwɨ́íwawi eŋáná seyɨ́né oyá aiwá omɨŋɨ́yɨ́nénɨŋɨ́ imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Uréwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ aŋɨ́ mɨrarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ rɨ́ramɨŋɨyɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

Seyɨ́né Gorɨxoyá xegɨ́ aŋiwánɨŋɨ́ enɨ imónɨŋoɨ. 10Nionɨ Gorɨxo wá nɨnɨwianɨrɨ e nimónɨrɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ sɨxɨ́ nɨmímoŋɨ́pimɨ dánɨ ámá sɨ́ŋá aŋɨ́ mɨranɨro nánɨ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ nerɨ́ná píránɨŋɨ́ nɨsearéwapɨyirɨ sɨ́ŋá xámɨ tɨwayɨroŋanigɨnɨ. Sɨ́ŋá xámɨ nɨtɨwayɨrómáná eŋáná ámá ámɨ xamɨŋɨ́ wo e dánɨ nɨmɨra peyarɨnɨ. E nerɨ aí seyɨ́né sɨ́ŋá xámɨ tɨwayɨrónɨŋomɨ dánɨ omɨraneyɨnɨróná úrapí mé woxɨnɨ woxɨnɨ xɨxegɨ́nɨ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ nɨmorɨ mɨrɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 11Seyɨ́né nɨjɨ́á re imónɨŋoɨ. Sɨ́ŋá iwamɨ́ó tɨwayɨrónɨŋo, ayɨ́ Jisasɨ Kiraisorɨnɨ. Sɨ́ŋá ámɨ sɨŋɨ́ wo tɨwayɨrónɨpaxɨ́ mimónɨnɨ. Omɨ dánɨnɨ seáyɨ e nɨmɨra peyipaxɨ́rɨnɨ. 12Omɨ dánɨ aŋɨ́ nɨmɨra nɨpeyirɨ́ná ámá wí sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨranɨ, sɨ́ŋá sirɨpá tɨ́nɨranɨ, sɨ́ŋá ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨranɨ, mɨrɨro wínɨyɨ́ íkɨ́á tɨ́nɨranɨ, ówɨ́ tɨ́nɨranɨ, ará sɨyikɨ́ tɨ́nɨranɨ, mɨrɨro yarɨŋoɨ. 13Ámá xɨxegɨ́nɨ nɨmɨra ugɨ́ápɨ sɨ́á Kiraiso weapɨnɨ́áyimɨ ámá nɨnenenɨ sɨŋwɨ́ wɨnanɨ nánɨ sɨŋánɨ imónɨnɨ́árɨnɨ. Sɨŋánɨ imónáná re yaiwianɨ́wárɨnɨ, “Aŋɨ́ nɨmɨrɨróná ayɨ́ tɨ́nɨ mɨrɨgɨ́árɨ́anɨ?” yaiwianɨ́wárɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Sɨ́á ayimɨ rɨ́á nɨnɨ́ɨ́pimɨ dánɨ sɨŋwɨ́ wɨnaxɨ́danɨ́wárɨnɨ. Xɨxegɨ́nɨ mɨrɨgɨ́ápɨ wíyɨ́yá rɨ́á náná “Ayɨ́ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro aí rɨ́á nɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ tɨ́nɨ́nɨŋɨ́ mɨrɨgɨ́árɨ́anɨ?” yaiwirane wíyɨ́yá rɨ́á nɨmɨnɨrɨ éɨ́ aí sɨnɨ mɨrɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨranénáyɨ́, “Ayɨ́ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨro rɨ́á mɨnɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ́nɨŋɨ́ mɨrɨgɨ́árɨ́anɨ?” yaiwirane yanɨ́wárɨnɨ. 14Aŋɨ́ ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ sɨ́ŋá xámɨ tɨwayɨrónɨŋomɨ seáyɨ e nɨmɨra peyigɨ́ápɨ rɨ́á mɨnɨ́ sɨnɨ mɨrɨnɨŋánáyɨ́, ámá ayo Gorɨxo yayɨ́ wimonɨ́árɨnɨ. 15Aŋɨ́ ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ nɨmɨra peyigɨ́ápɨ rɨ́á nowáránáyɨ́, “Aŋɨ́ riwá mɨrarɨŋɨnɨ.” yaiwigɨ́ápɨ anɨpá imónɨ́ɨ́ eŋagɨ aiwɨ Gorɨxo yeáyɨ́ nuyimɨxemearɨ́ná aŋɨ́ xiáwɨ́yo rɨ́á nɨmɨnɨrɨ yarɨ́ná rɨ́áyo dánɨ́nɨŋɨ́ umɨxeanɨ́árɨnɨ.

“Seyɨ́né Gorɨxoyá aŋɨ́ wiwánɨŋɨ́ imónɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

16Aŋɨ́ Gorɨxo tɨ́nɨ awí eánarɨgɨ́iwánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né imónɨŋɨ́pɨ nánɨ seyɨ́né sɨnɨ majɨ́á rimónɨŋoɨ? Oyá kwíyɨ́pɨ seyɨ́né aŋiwánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ ínɨmɨ seaŋweaŋɨ́pɨ nánɨ enɨ sɨnɨ majɨ́á rimónɨŋoɨ? 17Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ aŋɨ́ Gorɨxo tɨ́nɨ awí eánarɨgɨ́iwámɨ xwɨrɨ́á seaikɨxéánáyɨ́, iwá nionɨyáiwánɨ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨ́omɨ enɨ xwɨrɨ́á wikɨxenɨ́árɨnɨ. Seyɨ́né nɨyɨ́nénɨ, ayɨ́ aŋɨ́ iwánɨŋɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Segɨ́yɨ́ wone mɨneamɨ́eyoapanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

18Ámá woxɨ “Niɨwanɨŋonɨ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ yapɨ́ méwapɨ́nɨpanɨ. Segɨ́yɨ́ wo “Nionɨ ámá ríná dáŋɨ́yɨ́yá sɨŋwɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ píránɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ́náyɨ́, nepa Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋo imónɨnɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ apɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmáná wigɨ́ sɨŋwɨ́yo dánɨ majɨ́á ikárɨnarɨŋɨ́ wo imónɨ́wɨnɨgɨnɨ. 19Ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ “Nene dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moarɨŋwárɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ majɨmajɨ́á nikárɨnɨro yarɨgɨ́ápɨ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Bɨkwɨ́yo dánɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá ‘Dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moarɨŋwárɨnɨ.’ yaiwinarɨgɨ́ápimɨ dánɨ sɨpogwɨ́ wioárɨnɨ́áyo opɨkínɨ́poyɨnɨrɨ yarɨŋo, ayɨ́ Gorɨxorɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 20Ámɨ wí e enɨ bɨ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámɨná Gorɨxo nɨjɨ́árɨnɨ. Ámá ‘Dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋwaénerɨnɨ.’ yaiwinarɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ eŋwɨpearɨgɨ́ápɨ surɨ́má imónɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 21Ayɨnánɨ negɨ́ nearéwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ womɨ seáyɨ e numɨ́eyoarane “Omɨnɨ xɨ́darɨŋwaénerɨnɨ.” mɨrɨpa oyaneyɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Amɨpí nɨ́nɨ ayɨ́ seyɨ́né arɨrá seainɨ́a nánɨrɨnɨ. 22Poronɨranɨ, Aporosoranɨ, Pitaoranɨ, xwɨ́á rɨríranɨ, seyɨ́né sɨnɨ sɨŋɨ́ nɨŋwearɨ́náranɨ, nɨperɨ́náranɨ, amɨpí agwɨ ríná imónɨŋɨ́yɨ́ranɨ, rɨ́wɨ́yo imónɨnɨ́áyɨ́ranɨ, nɨ́nɨyɨ́ ayɨ́ seyɨ́néyá imónɨnɨ. 23Seyɨ́né enɨ Kiraisoyá imónɨŋoɨ. O enɨ Gorɨxoyá imónɨŋo eŋagɨ nánɨ “Negɨ́ nearéwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ womɨ seáyɨ e mimɨxɨpa oyaneyɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index