Search form

1 Korinɨ 7

Ámá meánɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Seyɨ́né payɨ́ nearo yarɨŋɨ́ nigɨ́ápɨ nánɨ áwaŋɨ́ bɨ osearɨmɨnɨ. Oyɨ, ámá apɨxɨ́ bɨ mɨmeapa nerɨ́náyɨ́, ayɨ́ naŋɨ́ yarɨŋoɨ. 2E nɨsearɨrɨ aí ɨ́wɨ́ xɨxegɨ́nɨ ámá inarɨgɨ́ápimɨ dánɨ ɨ́eapá seainɨpaxɨ́ eŋagɨ nánɨ oxɨ́ woxɨ woxɨ dɨxɨ́ apɨxɨ́ mearɨ apɨxɨ́ wíyɨ wíyɨ enɨ dɨxɨ́ oxɨ́ meánɨrɨ éɨrɨxɨnɨ. 3Apɨxɨ́ wíyɨ “Gɨ́ oxo ɨ́á onɨxɨrɨnɨ.” nɨsimónɨrɨ́ná xiagwoxɨ ímɨ xe ɨ́á xɨrɨ́ɨrɨxɨnɨ. Oxɨ́ woxɨ “Gɨ́ apɨxímɨ ɨ́á oxɨrɨmɨnɨ.” nɨsimónɨrɨ́ná xiepíyɨ enɨ “Xe ɨ́á onɨxɨrɨnɨ.” yaiwíɨrɨxɨnɨ. 4Xiagwoxɨ, ayɨ́ dɨxɨ́ nápɨ nánɨ xiáwoxɨmanɨ. Dɨxɨ́ apɨxí dɨxɨ́ nápɨ nánɨ xiɨ́áírɨnɨ. Xiepíyɨ enɨ, ayɨ́ dɨxɨ́ nápɨ nánɨ xiɨ́áíyɨmanɨ. Dɨxɨ́ oxo, ayɨ́ jíxɨyá nápɨ nánɨ xiáworɨnɨ. 5Ayɨnánɨ wɨyagwí wɨyagwí “Ɨ́á oxɨrɨnaiyɨ.” nɨrɨnɨríná arɨ́á mé minɨ́ xɨxe “Oyɨ.” rɨnɨ́isixɨnɨ. Sɨ́á árɨ́nɨ́ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiani nánɨ xɨxe “Oweoɨ.” nɨrɨnɨríná, ayɨ́ ananɨrɨnɨ. E nɨsearɨrɨ aí sɨ́á “ ‘Oweoɨ.’ orɨnaiyɨ.” yaiwíɨ́ípɨ rɨxa nórɨmáná eŋáná ámɨ ɨ́á xɨrɨnɨ́isixɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Woxɨ woxɨ “Ámá wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inanípɨ nánɨ mɨŋɨ́ minɨpa oemɨnɨ.” nɨsimónɨrɨ aí xɨxenɨ apɨ emɨnɨrɨ nánɨ eŋɨ́ mɨreánɨŋagɨ nánɨ Seteno ámá wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inɨrɨ nánɨ rɨrɨ́peáwɨnɨgɨnɨrɨ “Ámɨ ɨ́á xɨrɨnɨ́isixɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 6“Sɨ́á árɨ́nɨ́ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨpɨ́rɨ nánɨ xɨxe ‘Oweoɨ.’ nɨrɨnɨróná, ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” seararɨŋápɨ sekaxɨ́ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Nɨseaimónɨrɨ́ná xe e éɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ seanarɨŋɨnɨ. 7“Ámá nɨ́nɨ nionɨ apɨxɨ́ mɨmeapa eŋáonɨ yapɨ nimónɨrɨ́ná, ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” nimónarɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo ámá o omɨ xɨxegɨ́nɨyo wá nɨwianɨrɨ nɨwiirɨ́ná wíyo meánɨpaxɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wiirɨ wíyo mɨmeánɨpaxɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wiirɨ eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

8Segɨ́ ámá sɨnɨ mɨmeánɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ apɨxɨ́ anɨ́yɨ́ tɨ́nɨ nánɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Ayɨ́ mɨmeánɨŋáonɨ yapɨ sɨnɨ anɨŋɨ́ e nimónɨróná naŋɨ́ yarɨŋoɨ. 9E nɨsearɨrɨ aí rɨpɨ enɨ osearɨmɨnɨ. “Ámá wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inanɨ nánɨ mɨŋɨ́ mɨneainɨpa oyaneyɨ.” nɨseaimónɨrɨ aí xɨxenɨ apɨ yanɨro nánɨ eŋɨ́ mɨseaeánɨpa nerónáyɨ́ xe meánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. “Nɨmeánɨpɨ́rɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwia nurɨ́náyɨ́, naŋɨ́ meŋagɨ nánɨ xe meánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 10Rɨxa meánɨgɨ́áyɨ́né nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨpɨ —Apɨ nionɨyápɨ marɨ́áɨ, Ámɨnáo rɨŋɨ́pɨnɨ. Apɨ osearɨmɨnɨ. Apɨxɨ́ meánɨgɨ́íwa wigɨ́ oxowamɨ nɨwárɨmɨ mupanɨ. 11E mepa nerɨ nɨwárɨmɨ nurɨ́náyɨ́, ámɨ oxɨ́ mɨmeánɨ́ kikiɨ́á ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. “Kikiɨ́á oŋweámɨnɨ.” mɨwimónɨpa nerɨ́náyɨ́, ámɨ xiagwo tɨ́nɨ kumɨxɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Xiagwowa enɨ wigɨ́ apɨxíwamɨ emɨ mɨmopa éɨ́rɨxɨnɨ.

12Ámá xamɨŋɨ́ wínɨyɨ́né xwɨyɨ́á rɨpɨ —Apɨ Ámɨnáo rɨŋɨ́pɨmanɨ. Nionɨyápɨrɨnɨ. Apɨ enɨ osearɨmɨnɨ. Ámɨnáomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨ́yɨ́ woxɨ apɨxɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ wí rɨmeánɨŋáná í sɨnɨ “Ananɨ meánɨŋáomɨnɨ omeánɨmɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ́ná xiagwoxɨ ímɨ emɨ mɨmopa éɨrɨxɨnɨ. 13Apɨxɨ́ Ámɨnáomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋíxɨ, oxɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ womɨ meánɨŋíxɨ eŋánáyɨ́, o sɨnɨ “Gɨ́ apɨxɨ́ meaŋáí tɨ́nɨ anɨŋɨ́ oŋweámɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ́ná omɨ nɨwárɨmɨ mupa éɨrɨxɨnɨ. 14Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Oxɨ́ Ámɨnáomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ wo arɨge nerɨ Gorɨxoyá wo imónɨpaxɨ́rɨnɨ? Ayɨ́ xegɨ́ xiepí dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋí tɨ́nɨ nawínɨ nemerɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ ámá xɨ́oyá wo imónɨpaxɨ́rɨnɨ. Apɨxɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ wí enɨ xegɨ́ xiagwo, dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋo tɨ́nɨ nawínɨ nemerɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá Gorɨxoyá wí imónɨpaxɨ́rɨnɨ. Apɨ mepa nero pɨ́nɨ nɨwiárɨnɨmɨ nurónáyɨ́, segɨ́ niaíwɨ́ Gorɨxoyá wí mimónɨ́ oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ piaxɨ́nɨŋɨ́ eánɨgɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨxɨnɨ. Nionɨ seararɨŋápɨ xɨxenɨ nerɨ́náyɨ́, oyá imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 15E nɨsearɨrɨ aí Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ meánɨgɨ́ío “Gɨ́ apɨxɨ́ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨ́ rímɨ nɨwárɨmɨ oumɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ́ná xiepíxɨ xe pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ onunɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́ɨrɨxɨnɨ. Dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ meánɨgɨ́íí “Gɨ́ oxɨ́ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨ́ romɨ nɨwárɨmɨ oumɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ́ná xiagwoxɨ xe pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ onunɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́ɨrɨxɨnɨ. Nɨseawárɨmɨ ugɨ́áyɨ́né sɨnɨ áxeŋwarɨ́ inɨgɨ́áyɨ́ yapɨ mimónɨŋoɨ. Gorɨxo nɨwayɨrónɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨrɨ nánɨpɨ rɨxa wéyo ɨ́á neaumɨrɨŋene eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 16Oxɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ womɨ xiepíxɨ, jíxɨ dɨxɨ́ oxomɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨpa nerɨ o tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná sɨŋwepɨgɨ́ nɨwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ wierɨ́kiemearɨ́árɨ́anɨ? Mɨwierɨ́kiemeapa erɨ́árɨ́anɨ? Jíxɨ majɨ́árɨnɨ. Apɨxɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roŋɨ́ wímɨ xiagwoxɨ, joxɨ enɨ í tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná sɨŋwepɨgɨ́ nɨwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ wierɨ́kiemearɨ́árɨ́anɨ? Mɨwierɨ́kiemeapa erɨ́árɨ́anɨ? Joxɨ enɨ majɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ segɨ́ ámá Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́á meánɨgɨ́áyo nɨwárɨmɨ mupa éɨ́rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ.

“Segɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ yaŋɨ́ seadɨmɨxɨŋɨ́pɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17Seyɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ Ámɨná Gorɨxo ayɨ́ xɨxegɨ́nɨ apɨ apɨ e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ yaŋɨ́ seadɨmɨxɨŋɨ́pɨ, o ayɨ́ nionɨyá ámá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨráná imónɨgɨ́ápɨ axɨ́ apɨnɨ “Xe oimónɨmɨnɨ.” nɨyaiwiro imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Gorɨxoyá sɨyikɨ́ nimónɨrɨ amɨ gɨmɨ ŋweagɨ́á nɨyonɨ sekaxɨ́ axɨ́pɨ urɨmearɨŋárɨnɨ. 18Segɨ́yɨ́ wo Judayo eŋagɨ nánɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨŋáná Gorɨxo o ámá nionɨyá oimónɨrɨ wéyo ɨ́á numɨrɨrɨ́náyɨ́, ámá o “Iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨŋɨ́pɨ arɨge nerɨ yo mɨyimɨnɨréɨnɨ?” mɨyaiwipa éwɨnɨgɨnɨ. Segɨ́yɨ́ wo iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó mɨwákwínɨŋáná Gorɨxo nionɨyá oimónɨrɨ wéyo ɨ́á numɨrɨrɨ́náyɨ́, ámá o Judayɨ́ wonɨ́nɨŋɨ́ oimónɨmɨnɨrɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó mɨwákwínɨpa éwɨnɨgɨnɨ. 19Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó nɨwákwínɨrɨ́náranɨ, mɨwákwínɨpa nerɨ́náranɨ, Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ná ayo mimónɨnɨ. Oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ “Ná ayo imónɨnɨ.” yaiwiarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ sekaxɨ́ xɨ́o rɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́ápɨnɨrɨnɨ. 20Ayɨnánɨ ámá woxɨnɨ woxɨnɨ, seyɨ́né Gorɨxo ámá nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨráná pí pí xɨxegɨ́nɨ imónɨgɨ́ápɨ xe apɨnɨ nimónɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. 21Woxɨ Gorɨxo ámá nionɨyá oimónɨrɨ wéyo ɨ́á rumɨráná ámá woyá xɨnáíxɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋoxɨ nimónɨrɨ́náyɨ́, ududɨ́ bɨ mirɨnɨpa nerɨ “Nionɨ sɨnɨ axɨ́ apɨnɨ nimónɨrɨ́ná, ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” yaiwíɨrɨxɨnɨ. E nerɨ aí xɨnáíxɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋoxɨ ámá áxeŋwarɨ́ minɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ imónɨpaxɨ́ eŋánáyɨ́, ananɨ xɨnáíxɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨrɨ kikiɨ́á úɨrɨxɨnɨ. 22Xɨnáíxɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋoxɨ, ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Ududɨ́ bɨ mirɨnɨpanɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Gɨyɨ́ Ámɨná Gorɨxo ámá nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á umɨráná ámá wíyá xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ eŋánáyɨ́, ayɨ́ sɨnɨ apɨ imónɨŋagɨ́a aí Gorɨxo rɨxa gwɨ́ roayíroŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Gɨyɨ́ Ámɨnáo ámá nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á umɨráná áxeŋwarɨ́ minɨgɨ́áyɨ́ eŋánáyɨ́, ayɨ́ xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ epɨ́rɨ́a nánɨ xegɨ́ xɨnáíwánɨŋɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ imónɨŋagɨ́a nánɨ “Ududɨ́ mirɨnɨpanɨ.” seararɨŋɨnɨ. 23Jisaso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ Ámɨnáo bɨ́nɨŋɨ́ nɨseairɨ gwɨ́ searoayíroŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ámá wíyɨ́yá xɨnáíwayɨ́nénɨŋɨ́ mimónɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 24Gɨ́ nɨrɨxɨ́meánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né, Gorɨxo ámá nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨráná pí pí xɨxegɨ́nɨ imónɨgɨ́ápɨ o xegɨ́ sɨŋwɨ́yo dánɨ apɨnɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

Ámá mɨmeánɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

25Seyɨ́né ámá sɨnɨ mɨmeánɨgɨ́áyɨ́ nánɨ payɨ́ nearɨ yarɨŋɨ́ nigɨ́ápɨ nánɨ Ámɨnáo sekaxɨ́ bɨ mɨnɨrɨŋɨ́ aiwɨ nionɨ —Nionɨ Ámɨnáo wá nɨnɨwianɨrɨ niiŋɨ́pimɨ dánɨ xwɨyɨ́á dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ seararɨŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ gɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. 26Xeanɨŋɨ́ neaímeámɨnɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ rɨxa neaímeaarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nionɨ dɨŋɨ́ re moarɨŋɨnɨ, “Ámá agwɨ pí pí imónarɨgɨ́ápa anɨŋɨ́ axɨ́pɨ e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. ‘E nerɨ́náyɨ́, ayɨ́ naŋɨ́rɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” Nionɨ dɨŋɨ́ e moarɨŋɨnɨ. 27Woxɨ rɨxa apɨxɨ́ meaŋoxɨ eŋánáyɨ́, “Ímɨ arɨge wárɨmɨnɨréɨnɨ?” nɨyaiwirɨ mepanɨ. Woxɨ apɨxɨ́ mɨmeaŋoxɨ eŋánáyɨ́, “Apɨxɨ́ arɨge nerɨ meámɨnɨréɨnɨ?” nɨyaiwirɨ mepanɨ. 28E nɨsearɨrɨ aí woxɨ apɨxɨ́ nɨmearɨ́ná ayɨ́ ɨ́wɨ́ bɨ mɨyarɨŋɨnɨ. Apɨyáíxɨ enɨ oxɨ́ nɨmeánɨrɨ́ná ayɨ́ ɨ́wɨ́ bɨ mɨyarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí xeanɨŋɨ́ meánɨgɨ́áyɨ́ sɨnɨ xwɨ́á tɨ́yo ŋweaŋáná wímeanɨ́ápɨ seaímeanɨgɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 29Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, e nɨsearɨrɨ́ná rɨpɨ́nɨŋɨ́ seararɨŋɨnɨ, “Jisaso weapɨnɨ́áyi nánɨ rɨxa aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ ámá apɨxɨ́ rɨxa meagɨ́áyɨ́né re nimónɨro éɨ́rɨxɨnɨ. Apɨxɨ́ mayowa áxeŋwarɨ́ minɨpa nero nánɨ ‘Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨnɨ oemɨnɨ.’ nɨyaiwiro yarɨgɨ́áwa yapɨ nimónɨro éɨ́rɨxɨnɨ. 30Ámɨxɨ́á yarɨgɨ́áyɨ́né ámɨxɨ́á mɨyarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ nimónɨro éɨ́rɨxɨnɨ. Dɨŋɨ́ niɨ́á seainarɨŋɨ́yɨ́né dɨŋɨ́ niɨ́á mɨwinarɨŋɨ́yɨ́ yapɨ nimónɨro éɨ́rɨxɨnɨ. Amɨpí bɨ́ nero tɨ́gɨ́áyɨ́né amɨpí mayɨ́yɨ́ yapɨ nimónɨro éɨ́rɨxɨnɨ. 31Omɨŋɨ́ nerɨ́ná amɨpí xwɨ́á tɨ́yo weŋɨ́pimɨ dánɨ omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́né ámá apɨ nánɨ wí ududɨ́ mɨwinarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ nimónɨro éɨ́rɨxɨnɨ.” Amɨpí agwɨ ríná xwɨ́á rɨrímɨ eŋɨ́yɨ́ imónɨŋɨ́pa anɨŋɨ́ imónɨnɨ́á menɨnɨ. Xegɨ́ bɨ imónɨnɨ́a nánɨ aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 32“Amɨpí ayá wí nánɨ ududɨ́ mirɨnɨpa oépoyɨ.” nɨnimónɨrɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá apɨxɨ́ mɨmeagɨ́áyɨ́ Ámɨnáo nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ nánɨ o yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmóa warɨgɨ́árɨnɨ. 33E nerɨ aí ámá apɨxɨ́ meagɨ́áyɨ́ “Gɨ́ apɨxí yayɨ́ owinɨnɨrɨ nánɨ arɨge emɨnɨréɨnɨ?” nɨyaiwiro apɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmóa nuro 34dɨŋɨ́ bɨ biaú ɨ́á xɨrarɨgɨ́árɨnɨ. Apɨxɨ́ sɨnɨ oxɨ́ mɨmeánɨgɨ́íwa tɨ́nɨ apɨyáíwa tɨ́nɨ íwa wí wí re yaiwiarɨŋɨ́rɨnɨ, “Niínɨ gɨ́ nápɨ tɨ́nɨ dɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ sɨyikwɨ́ mínɨŋɨ́ Ámɨnáo gɨ́ ámá e oimónɨ́poyɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ oimónɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ o nánɨ wiipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨnɨ dɨŋɨ́ moarɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí apɨxɨ́ rɨxa oxɨ́ meánɨgɨ́íwa wí wí axɨ́pɨ e yarɨŋɨ́manɨ. “Gɨ́ oxo yayɨ́ owinɨnɨrɨ nánɨ arɨge emɨnɨréɨnɨ?” nɨyaiwirɨ xwɨ́á tɨ́yo dánɨ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmóa warɨŋɨ́rɨnɨ. 35Nionɨ seararɨŋápɨ naŋɨ́ oniinɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Sewanɨŋɨ́yɨ́né nɨxɨ́dɨrɨ́ná naŋɨ́ oseaiinɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ áxeŋwarɨ́ oseaimɨnɨrɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Seyɨ́né naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ nero amɨpí pí pí imónɨŋɨ́pɨ nánɨ mɨmɨwiaíkɨ́ mɨseainɨpa yarɨ́ná “Ámɨnáo wimónarɨŋɨ́pɨnɨ oyaneyɨ.” nɨyaiwiro oépoyɨnɨrɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

36Ámá go go “Apɨyá nionɨ nánɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨyigɨ́ímɨ nɨpɨkwɨnɨ mɨwikárarɨŋɨnɨ.” nɨyaiwirɨ́náyɨ́, í xwé nimónɨrɨ rɨxa meapaxɨ́ imónɨŋagɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ “Ímɨ rɨxa omeámɨnɨ.” nɨyaiwirɨ mɨŋɨ́ ninɨrɨ nánɨ “Kikiɨ́á bɨ epaxonɨmanɨ.” yaiwinɨrɨ nerɨ́náyɨ́, xe o xegɨ́ wimónarɨŋɨ́pɨ nerɨ ímɨ omeanɨ. E nerɨ́ná, ayɨ́ sɨpí bɨ mɨyarɨnɨnɨ. Ananɨrɨnɨ. 37E nerɨ aí go go “Ná bɨnɨ apɨ oemɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨrɨ ɨ́eapá winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ xe mɨŋɨ́ oninɨnɨrɨ mimónɨpa erɨ xewanɨŋo xegɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ “Apɨyá nionɨ nánɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨyigɨ́í kikiɨ́á oŋweanɨ.” yaiwirɨ nerɨ́náyɨ́, ayɨ́ naŋɨ́ yarɨnɨ. 38Ayɨnánɨ ámá apɨxɨ́ xegɨ́ rɨxɨŋɨ́ wurɨyigɨ́ímɨ nɨmearɨ́ná, ayɨ́ naŋɨ́ yarɨnɨ. Ámá apɨxɨ́ xegɨ́ rɨxɨŋɨ́ wurɨyigɨ́ímɨ mɨmeapa nerɨ́ná, ayɨ́ enɨ naŋɨ́ nerɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ yarɨnɨ.

39Apɨxɨ́ wíyá oxo sɨnɨ mɨpé ŋweaŋáná anɨŋɨ́ re yaiwíwɨnɨgɨnɨ, “Oyá apɨxínɨ rimónɨŋɨnɨ?” yaiwíwɨnɨgɨnɨ. E nerɨ aí xegɨ́ oxo rɨxa nɨperɨ́náyɨ́, sɨnɨ omɨ mɨmeánɨ́ “Go gomɨ omeánɨmɨnɨ?” nɨwimónɨrɨ́ná, ananɨ meánɨ́wɨnɨgɨnɨ. E nerɨ aí ámá sɨpɨ́á imónɨŋɨ́ womɨ mɨmeánɨ́ Jisaso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́ womɨnɨ meánɨ́wɨnɨgɨnɨ. 40Ámɨ nɨmeánɨrɨ́ná, ananɨ eŋagɨ aiwɨ nionɨ gɨ́ dɨŋɨ́ ayɨ́ rɨpɨ nimónarɨnɨ, “Í ámɨ mɨmeánɨ́ sɨnɨ anɨŋɨ́ apɨxɨ́ anɨ́ nɨŋwearɨ́náyɨ́, yayɨ́ oxɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná winɨnɨ́ápimɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ winɨnɨ́árɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Nionɨ enɨ Gorɨxoyá kwíyɨ́ tɨ́ŋáonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ seararɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index