Search form

1 Pitao 2

“Xwɨyɨ́á Gorɨxoyá oxɨ́dɨmɨnɨrɨ ayá wí seaimónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ segɨ́ rɨ́á kɨroarɨgɨ́á nɨpɨnɨ tɨ́nɨ yapɨ́ wíwapɨyarɨgɨ́á nɨpɨnɨ tɨ́nɨ naŋɨ́ rɨro sɨpí rɨro yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ sɨpí dɨŋɨ́ yaiwiarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xwɨyɨ́ápai uŋwɨrárarɨgɨ́á nɨpɨnɨ tɨ́nɨ apɨ nɨpɨnɨ rɨxa xwɨ́á weyárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 2E nero niaíwɨ́ sɨŋɨ́ xɨrɨ́áyɨ́ amɨŋɨ́ nánɨ ayá wí wimónarɨŋɨ́pa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ —Apɨ ikweakwɨ́mɨ́ minɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ arɨ́á nɨwirɨ xɨxenɨ oxɨ́dɨmɨnɨrɨ ayá wí seaimónɨ́wɨnɨgɨnɨ. Gorɨxo yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́e nánɨ segɨ́ dɨŋɨ́ niaíwɨ́ amɨŋɨ́ nɨnɨrɨ́ná xwé iwiaroarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ yóɨ́ nimónɨro amɨpí Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ aumaúmɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ xwɨyɨ́á oyápɨ nánɨ ayá wí seaimónɨ́wɨnɨgɨnɨ. 3Seyɨ́né aiwá gɨ́gɨ́ neróná awɨ́í yarɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónarɨgɨ́ápa Ámɨnáo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná naŋɨ́ seaiiŋɨ́pɨ nánɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ́a nánɨ apɨ e éɨ́rɨxɨnɨ.

“Seyɨ́né ámá Gorɨxoyáyɨ́nérɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

4Seyɨ́né Jisaso —O dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ sɨ́ŋánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ worɨnɨ. Ámáyɨ́ “Sɨ́ŋá ro sɨpíorɨnɨ.” nɨrɨro emɨ móagɨ́a aiwɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ayá tɨ́ŋo eŋagɨ nɨwɨnɨrɨ aŋɨ́ xɨ́o mɨrarɨŋɨ́pɨ nánɨ ɨ́á yamɨxárɨŋorɨnɨ. 5Seyɨ́né enɨ sɨ́ŋá dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né o tɨ́ámɨnɨ barɨ́ná Gorɨxo nɨseamearɨ aŋɨ́ rɨdɨyowá nánɨ xegɨ́ kwíyɨ́ ŋweapaxɨ́ wiwánɨŋɨ́ seamɨrarɨnɨ. Seyɨ́né aŋɨ́ iwámɨ dánɨ oyá apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á “Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨnɨ e nɨyanɨ́wárɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ nimónɨro ayɨ́ Gorɨxo none nánɨ yayɨ́ oneainɨrɨ rɨdɨyowá wiarɨgɨ́ápa seyɨ́né enɨ Jisasɨ Kiraiso seaiiŋɨ́yo dánɨ axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ xegɨ́ kwíyɨ́ xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ seaíwapɨyarɨŋɨ́pɨ wiíɨ́rɨxɨnɨrɨ seyɨ́né aŋɨ́ wiwánɨŋɨ́ seamɨrarɨnɨ. 6Xwɨyɨ́á nionɨ seararɨŋápɨ, ayɨ́ Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Arɨ́á époyɨ. Gorɨxonɨ ámá sɨ́ŋá aŋɨ́ nɨmɨrɨróná sɨ́ŋá awiaxɨ́ wo xámɨ nɨmearo iwamɨ́ó tɨwayɨroarɨgɨ́ápa nionɨ enɨ ámá wo gɨ́ Saionɨ ŋweagɨ́áyo umeŋweanɨ́a nánɨ nurɨ́pearɨ́ná sɨ́ŋá ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́ wo nɨmearɨ iwamɨ́ónɨŋɨ́ tɨwayɨroarɨŋɨnɨ. Omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́ ayá nɨwinɨrɨ ‘Pí nánɨ wɨkwɨ́roŋárɨ́anɨ?’ wí yaiwipɨ́rɨ́ámanɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨrɨnɨ. 7Ayɨnánɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́né nánɨ sɨ́ŋá o ayá tɨ́ŋo imónɨnɨ. E nerɨ aiwɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa yarɨgɨ́áyɨ́ Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ egɨ́awixɨnɨ, “Sɨ́ŋá aŋɨ́ mɨrarɨgɨ́áwa ‘Sɨpíorɨnɨ.’ nɨrɨro emɨ mogɨ́o Gorɨxo nɨmearɨ iwamɨ́ó tɨwayɨroŋo imónɨŋɨ́rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ egɨ́awixɨnɨ. 8Ámá dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Sɨ́ŋá o, ayɨ́ ámá nóreámioarɨ ná eánɨrɨ nikɨrɨpeaánɨrɨ ná eánɨrɨ yarɨgɨ́ónɨŋɨ́ imónɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxoyá xwɨyɨ́ápɨ nɨwiaíkiro nánɨ nóreámioarɨ nánɨŋɨ́ eánarɨgɨ́árɨnɨ. Eŋíná Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ urɨ́peaagɨ́rɨnɨ.

9E nerɨ aí eŋíná Gorɨxo ámá xegɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ rɨŋɨ́pa seyɨ́né nánɨ enɨ xɨxenɨ axɨ́pɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámá gwɨ́ wɨrí xɨ́o xegɨ́ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ ɨ́á yamɨxárɨŋɨ́rínɨŋɨ́ imónɨro mɨxɨ́ ináyɨ́ xɨ́oyá apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ imónɨro ámá gwɨ́ mónɨgɨ́á ‘Xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨnɨ éwanɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ imónɨro ámá xɨ́oyá imónɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ imónɨro egɨ́áyɨ́rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ seyɨ́né nánɨ xɨxenɨ rɨnɨnɨ. Gorɨxo —O seyɨ́né sɨ́á yinɨŋɨ́mɨnɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nɨbɨro xegɨ́ wɨ́á ókiárɨŋɨ́mɨnɨ ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ ɨ́á seaumɨrɨŋorɨnɨ. O seyɨ́né awiaxɨ́ seáyɨ émɨ imónɨŋɨ́ xɨ́o seaiiŋɨ́pɨ ámáyo áwaŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ apɨ apɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ searɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. 10Eŋíná seyɨ́né Bɨkwɨ́yo “Ámá sɨpɨ́á imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nimónɨro aiwɨ agwɨ ríná rɨxa ámá Gorɨxoyáyɨ́né imónɨŋoɨ. Bɨkwɨ́yo rɨnɨŋɨ́pa xámɨ Gorɨxo ayá mɨseawianɨŋɨ́yɨ́né aiwɨ agwɨ ríná rɨxa ayá seawianarɨŋɨ́yɨ́nérɨnɨ.

“Ámá Gorɨxo nánɨ majɨ́á imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearóná píránɨŋɨ́ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ nɨseairɨ re seararɨŋɨnɨ, “Seyɨ́né aŋɨ́ mɨ dáŋɨ́yɨ́nénɨŋɨ́ nimónɨro xwɨ́á rɨrímɨ urɨ́nɨgɨ́áyɨ́né ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pɨ xe oneainɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpanɨ. Ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pɨ dɨŋɨ́yo sɨpí seaikɨxémɨnɨrɨ yarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12Seyɨ́né ámá Gorɨxo nánɨ majɨ́á nero nánɨ émá imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nɨŋwearóná píránɨŋɨ́ wé rónɨŋɨ́pɨnɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Émáyɨ́ ikayɨ́wɨ́ nɨsearɨróná ‘Ámá rɨkɨkɨrɨ́ó yarɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.’ searɨ́á aí seyɨ́né wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ nɨseanɨro nánɨ sɨ́á Kiraiso ámáyo mí ómómɨxɨmɨ́ winɨ nánɨ bɨnɨ́áyimɨ omɨ seáyɨ e umɨ́eyoaro ‘Joxɨ rɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ xeŋwɨ́ rɨŋwárɨnɨ.’ rɨro epɨ́rɨ́a nánɨ píránɨŋɨ́ e éɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

“Ámá seáyɨ e seaimónɨgɨ́áyo ínɨmɨ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13-14Seyɨ́né Ámɨnáo wimónarɨŋɨ́pimɨ oxɨ́daneyɨnɨro ámá seameŋweapɨ́rɨ́a nánɨ imónɨgɨ́á ayɨ́ ayo ínɨmɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E nero mɨxɨ́ ináyɨ́ seáyɨ e imónɨŋo gapɨmanɨ́ nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ omɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨro gapɨmanɨ́yɨ́ enɨ ámá ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyo pɨrɨ́ umamoro naŋɨ́ yarɨgɨ́áyo seáyɨ e umero oépoyɨnɨrɨ urɨ́peaŋɨ́yɨ́ eŋagɨ nánɨ ayo enɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ wurɨ́nɨro éɨ́rɨxɨnɨ. 15Gorɨxo seyɨ́né nánɨ re nɨyaiwirɨ wimónarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá nionɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ naŋɨ́ nero ínɨmɨ e nɨwurɨ́nɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá majɨ́á nikárɨnɨro wigɨ́ majɨ́á imónɨgɨ́ápimɨ dánɨ yapɨ́ nɨrɨro ‘Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ sɨwɨ́ sɨpí yarɨgɨ́árɨnɨ.’ rarɨgɨ́ápimɨ saŋiárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” nɨyaiwirɨ wimónarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 16Gapɨmanɨ́yo ínɨmɨ nɨwurɨ́nɨróná Jisaso seaiiŋɨ́pimɨ dánɨ ɨ́wɨ́ nánɨ áxeŋwarɨ́nɨŋɨ́ mɨseainɨŋɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ ámá “Nene áxeŋwarɨ́ minɨpa eŋagwɨ nánɨ ɨ́wɨ́ ananɨ yanɨ́wɨnɨ.” nɨrɨro yarɨgɨ́ápa mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Ámá “Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨnɨ oyaneyɨ.” nɨwimónɨro ínɨmɨ nɨwurɨ́nɨro nánɨ ɨ́wɨ́ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mé yarɨgɨ́ápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ e éɨ́rɨxɨnɨ. 17Ámá nɨyonɨ wéyo uŋwɨrárɨro sérɨxɨ́meáyo dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiro Gorɨxomɨ wáyɨ́ wiro mɨxɨ́ ináyɨ́ seáyɨ e imónɨŋomɨ wéyo uŋwɨrárɨro éɨ́rɨxɨnɨ.

“Kiraiso sɨŋwepɨgɨ́ neaiiŋɨ́pimɨ xɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

18Xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́né, segɨ́ bosɨ́ seamearɨgɨ́áwa nánɨ wáyɨ́ nɨwiro ínɨmɨ nɨwurɨ́nɨróná naŋɨ́ nɨseamero awayinɨ seaiarɨgɨ́áyonɨ marɨ́áɨ, uyɨ́niɨ́ nɨseaikárɨro seamearɨgɨ́áyo enɨ ínɨmɨ wurɨ́nɨrɨ́ɨnɨ. 19Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. “Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ apɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro sa apɨnɨ oyaneyɨnɨro nánɨ “Pí pí xeanɨŋɨ́ neaikáráná dɨŋɨ́ rɨ́á neaxearɨŋɨ́pɨ ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro xwámámɨ́ nɨwirɨ́náyɨ́, Gorɨxo yayɨ́ winarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ananɨ bosowamɨ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 20Ɨ́wɨ́ yarɨŋagɨ́a nɨseanɨro uyɨ́niɨ́ seaikáránáyɨ́, seyɨ́né xwámámɨ́ wíagɨ́a aiwɨ “Gorɨxo nene xwámámɨ́ wiarɨŋagwɨ nánɨ ananɨ yayɨ́ seáyɨ e neamenɨ́árɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ! E nerɨ aí seyɨ́né naŋɨ́nɨ yarɨŋagɨ́a aiwɨ uyɨ́niɨ́ seaikáráná xɨxe mɨwí xwámámɨ́ nɨwirɨ́náyɨ́, Gorɨxo yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ yarɨŋoɨ. 21Gorɨxo seyɨ́né e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨŋɨ́rɨnɨ. Rɨ́nɨŋɨ́ seyɨ́né meapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ Kiraiso nɨmeárɨnɨrɨ́ná rɨ́nɨŋɨ́ seyɨ́né enɨ surɨ́má nɨmeárɨnɨróná epɨ́rɨ́ápɨ nánɨ sɨŋwepɨgɨ́ seaiiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 22O Bɨkwɨ́yo “Ɨ́wɨ́ bɨ mepa erɨ xegɨ́ maŋɨ́pá tɨ́nɨ yapɨ́ bɨ mɨrɨpa erɨ eŋɨ́rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ eŋɨnigɨnɨ. 23Omɨ ikayɨ́wɨ́ umeararɨ́ná xɨ́o enɨ wí xɨxe ikayɨ́wɨ́ murɨpa erɨ omɨ rɨ́nɨŋɨ́ wiarɨ́ná “Soyɨ́né mɨyɨ́ó rárárɨnɨŋɨ́yo rɨxa urɨ́kwínɨpɨ́ráoɨ.” murɨpa erɨ Gorɨxomɨ —O ámá nɨyonɨ wigɨ́ egɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ pɨrɨ́ umamoarɨŋorɨnɨ. Omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ “Ayɨ́ nionɨ níɨ́ápɨ nánɨ pɨrɨ́ umamonɨ́árɨnɨ.” yaiwirɨ eŋɨnigɨnɨ. 24Nene ɨ́wɨ́ eŋwápɨ nánɨ Gorɨxo pɨrɨ́ nɨneamamorɨ́náyɨ́ xɨxenɨ imónɨmɨnɨrɨ eŋɨ́ aiwɨ o nene pɨrɨ́ neamamómɨnɨrɨ éɨ́pɨ Kiraisomɨ pɨrɨ́ umamóáná o rɨ́nɨŋɨ́ nɨmearɨ yoxáɨ́pámɨ dánɨ peŋɨnigɨnɨ. Ámá pɨyɨ́ sɨnɨ ɨ́wɨ́ bɨ mepa yarɨgɨ́ápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ ero ámá sɨŋɨ́ ŋweagɨ́áyɨ́ amɨpí xwapɨ́ yarɨgɨ́ápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ero éɨ́rɨxɨnɨrɨ peŋɨnigɨnɨ. Omɨ iwaŋɨ́ nɨmépero pɨkigɨ́áyo dánɨ segɨ́ wárá rɨxa naŋɨ́ inɨŋagɨ nánɨ “Apɨ e éɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 25Eŋíná sɨnɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa neróná sipɨsipɨ́ xiáwomɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ ŋɨŋiɨ́á neánowirɨ́ná yarɨŋɨ́pa yagɨ́áyɨ́né aiwɨ agwɨ ríná segɨ́ seáwo —O dɨŋɨ́pɨ awínɨŋɨ́ seameŋweaarɨŋorɨnɨ. O tɨ́ŋɨ́mɨnɨ nɨbɨro nánɨ rɨxa píránɨŋɨ́ ŋweaŋoɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index