Search form

1 Pitao 3

“Apɨxíwayɨ́né oxowamɨ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Apɨxɨ́ oxɨ́ meánɨgɨ́íwayɨ́né enɨ axɨ́pɨ segɨ́ oxowamɨ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Segɨ́ oxɨ́ wa xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ yarɨgɨ́áwa eŋánáyɨ́, awa enɨ sewayɨ́né yeáyɨ́ nɨwurɨ́nɨro wé rónɨŋɨ́ yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ nɨseanɨrɨŋɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ nɨkɨnɨmónɨro “Xwɨyɨ́á apɨ neparɨnɨ.” yaiwipɨ́rɨ́a nánɨ “Yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Sewayɨ́né xwɨyɨ́á Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ owɨkwɨ́rópoyɨnɨrɨ imónɨŋɨ́ bɨ murarɨŋagɨ́a aiwɨ 2awa sewayɨ́né sɨyikwɨ́ bɨ mínɨgɨ́íwayɨ́né ero Gorɨxomɨ wáyɨ́ wiro yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ nɨseanɨróná awa enɨ axɨ́pɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ropaxɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 3Sewayɨ́né “Arɨge nerɨ negɨ́ dɨ́á awiaxɨ́ imónɨrɨ́enɨŋoɨ?” yaiwiro “Arɨge nerɨ́ná awiaxɨ́ imónanɨ nánɨ nɨgwɨ́ yeyɨ́ nerɨ ipɨnanɨréwɨnɨ?” yaiwiro “Arɨge nerɨ awiaxɨ́ imónanɨ nánɨ aikɨ́ aipɨyɨ́ yínanɨréwɨnɨ?” yaiwiro mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Okiyɨ́á ninɨróná segɨ́ waráyo seáyɨrɨwámɨ dánɨnɨ okiyɨ́á minɨpanɨ. 4Xwioxɨ́yo ínɨmɨ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ nɨmoro okiyɨ́á inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Xwioxɨ́yo ínɨmɨ okiyɨ́ánɨŋɨ́ inarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ sewayɨ́né xwioxɨ́yo rɨ́á ápiáwɨ́ mɨseawé sa pɨyɨ́á nɨseaweárɨŋɨ́pimɨ dánɨ okiyɨ́ánɨŋɨ́ inarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Apɨ wí anɨpá mimónɨpaxɨ́ eŋagɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 5Apɨxɨ́ eŋínaŋɨ́ “Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨnɨ oemɨnɨ.” yaiwiagɨ́íwa —Íwa “Gorɨxo nearɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ neaiinɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ wikwɨ́moagɨ́íwarɨnɨ. Íwa enɨ axɨ́pɨ wigɨ́ xiagwowamɨ yeáyɨ́ nɨwurɨ́nɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ xwioxɨ́yo ínɨrɨwámɨnɨ okiyɨ́ánɨŋɨ́ inagɨ́árɨnɨ. 6Seraí yagɨ́pɨ nánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Í xegɨ́ xiagwo Ebɨrɨ́amomɨ yeáyɨ́ nɨwurɨ́nɨrɨ́ná arɨ́á nɨwirɨ “Ámɨnáoxɨnɨ” uragɨ́rɨnɨ. Sewayɨ́né amɨpí wí nánɨ wáyɨ́ bɨ mepa nero píránɨŋɨ́ nerónáyɨ́, sɨwá rénɨŋɨ́ inarɨŋoɨ, “Seraí yagɨ́pa newanɨŋene axɨ́pɨ imónɨŋwɨnɨ.” Sɨwá énɨŋɨ́ inarɨŋoɨ.

“Oxoyɨ́né apɨxíwamɨ píránɨŋɨ́ uméɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

7Apɨxɨ́ meagɨ́oyɨ́né enɨ segɨ́ apɨxɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearóná “Apɨxíwa imónɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ apɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro nɨjɨ́á imónɨgɨ́á apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨwíwapɨyiro nawínɨ ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. Apɨxíwa oxoyɨ́né tɨ́nɨ xɨxenɨ eŋɨ́ neánɨro mepaxɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urarɨgɨ́ápɨ aríkwɨ́kwɨ́ mɨseaipa enɨ́a nánɨ “Negɨ́ apɨxíwa enɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ meapɨ́rɨ́íwarɨ́anɨ?” nɨyaiwiro wé íkwiaŋwɨ́yo uŋwɨrárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

“Sɨpí seaikárɨ́agɨ́a aiwɨ naŋɨ́nɨ wíɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

8Repɨyɨ́ nɨseaiéra úápɨ, ayɨ́ nɨpɨnɨ rɨpɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Píránɨŋɨ́ nɨtɨwayɨrónɨro ŋwearo xɨxe dɨŋɨ́ sɨpí inɨro xexɨ́xexɨrɨ́meáyɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ xɨxe dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinɨro wá wianenɨro seáyɨ e mimónɨ́ sɨyikwɨ́nɨŋɨ́ nimónɨro ŋwearo éɨ́rɨxɨnɨ. 9Ámá uyɨ́niɨ́ seaikárɨ́áyo pɨrɨ́ numamoro axɨ́pɨ xɨxenɨ mɨwikárɨpa ero xwɨyɨ́ápai seaŋwɨrárɨ́áyo axɨ́pɨ xɨxenɨ pɨrɨ́ numamoro xwɨyɨ́ápai mɨŋwɨrárɨpa ero neróná ámá sɨpí seaikárarɨgɨ́áyo Gorɨxo naŋɨ́ owinɨrɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Gorɨxo seyɨ́né naŋɨ́ seaiinɨ́a nánɨ ámá ayo e wíɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá ‘Nionɨ yayɨ́ nɨninɨrɨ kikiɨ́á oŋweámɨnɨ.’ nɨwimónɨrɨ́ná re yaiwíwɨnɨgɨnɨ, ‘Gɨ́ maŋɨ́pá tɨ́nɨ xwɨyɨ́á sɨpí imónɨŋɨ́pɨ rɨmɨ mexoámopa erɨ yapɨ́ bɨ rɨmɨ mexoámopa erɨ oemɨnɨ.’ yaiwíwɨnɨgɨnɨ. 11Sɨpí imónɨŋɨ́ yarɨŋɨ́pimɨ wé ɨ́á nɨmɨxeánɨrɨ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ éwɨnɨgɨnɨ. ‘Ámá nɨ́nɨ tɨ́nɨ arɨge pɨyɨ́á nɨwɨ́rɨnɨrɨ ŋweaanɨ́wárɨ́anɨ?’ nɨyaiwirɨ apɨ e imónɨ́wanɨgɨnɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ iponɨ́wɨnɨgɨnɨ. 12Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e éwɨnɨgɨnɨ. Ámɨná Gorɨxo wé rónɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyo sɨŋwɨ́ wɨnaxɨ́dɨmerɨ íníná xɨ́omɨ rɨxɨŋɨ́ urarɨgɨ́ápɨ nánɨ arɨ́á ókiarɨ́ umónɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí sɨpí yarɨgɨ́áyo wikɨ́ wónarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ e éwɨnɨgɨnɨ.” Bɨkwɨ́yo e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Naŋɨ́ yarɨŋwápimɨ dánɨ rɨ́nɨŋɨ́ neaímeaarɨ́ná epaxɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

13Seyɨ́né naŋɨ́nɨ oyaneyɨnɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ xɨ́darɨ́náyɨ́, gɨyɨ́ rɨ́nɨŋɨ́ seaiapɨpɨ́rɨ́árɨnɨ? 14E nɨsearɨrɨ aí seyɨ́né wé rónɨŋɨ́ yarɨŋagɨ́a nánɨ rɨ́nɨŋɨ́ seaímeáagɨ aiwɨ ananɨ yayɨ́ seainɨ́wɨnɨgɨnɨ. Bɨkwɨ́yo rɨnɨŋɨ́pa “Seyɨ́né ámá sɨpí seaikárarɨgɨ́áyɨ́ óɨ́ nerɨ dɨŋɨ́ yánɨpaxɨ́ seaíwapɨyarɨ́ná óɨ́ mepa nero ayá ípɨ́pá mɨŋwɨrárɨnɨpa nero rɨpɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 15Xwioxɨ́yo dánɨ ‘Kiraiso gɨ́ Ámɨnáorɨnɨ.’ nɨrɨnɨro dɨŋɨ́ sɨxɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” Seyɨ́né “Gorɨxo yeáyɨ́ nɨneayimɨxemearɨ́ná e neaiinɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ wikwɨ́moarigɨ́ápɨ nánɨ ámá yarɨŋɨ́ seaíɨ́á ayɨ́ ayo repɨyɨ́ wipɨ́rɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ neŋwɨpero ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né apɨ nánɨ repɨyɨ́ nɨwiróná ímɨ́ tɨ́nɨ murɨpa nero “Jisaso ámá ayɨ́ nánɨ enɨ mɨpepa reŋɨnigɨnɨ?” nɨyaiwiro awayinɨ nɨpenɨ́ xwɨyɨ́á urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 16Seyɨ́né e neróná ámá seyɨ́né Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ nimónɨro nánɨ naŋɨ́ yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ nɨseanɨro aí ikayɨ́wɨ́ seameararɨgɨ́áyɨ́ rɨ́wéná “Nɨpɨkwɨnɨ murɨŋwanigɨnɨ.” nɨyaiwiro ayá winɨpɨ́rɨ́a nánɨ seyɨ́né repɨyɨ́ nɨwiróná rɨ́wéná wairɨrɨ́ inɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ murɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 17Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo xe rɨ́nɨŋɨ́ oseaímeanɨrɨ nɨwimónɨrɨ́náyɨ́, seyɨ́né naŋɨ́ yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ rɨ́nɨŋɨ́ seaímeááná ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Sɨpí yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ rɨ́nɨŋɨ́ seaímeááná xɨxenɨ Gorɨxo “E éɨ́rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́pimɨ mɨxɨ́darɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ.

“Kiraiso negɨ́ ɨ́wɨ́pɨ yokwarɨmɨ́ neaiimɨnɨrɨ peŋɨnigɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

18Kiraiso eŋɨ́pɨ nánɨ bɨ orɨmɨnɨ. O Gorɨxo negɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiimɨnɨrɨ nánɨ rɨ́nɨŋɨ́ nɨmearɨ́ná nawínánɨ peŋɨnigɨnɨ. Sɨyikwɨ́ mínɨŋo sɨyikwɨ́ ínɨŋwaéne Gorɨxo tɨ́nɨ nawínɨ pɨyɨ́á neawɨ́rɨmɨnɨrɨ nánɨ peŋɨnigɨnɨ. Ámá wará írɨŋáná pɨkigɨ́á aiwɨ kwíyɨ́yo dánɨ ámɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ 19-20apimɨ dánɨ nurɨ ámá pɨyɨ́yá dɨŋɨ́ gwɨ́nɨŋɨ́ ŋweagɨ́áyo —Ayɨ́ Nowao tɨ́ŋíná o sɨpɨxo imɨxarɨ́ná Gorɨxo “Pɨrɨ́ umamóɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aí wigɨ́ rɨ́á kɨroarɨgɨ́ápɨ nánɨ axíná ipipɨmɨ́ mɨwipa eŋáná pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ egɨ́áyɨ́rɨnɨ. O ayo nurɨ wáɨ́ urɨŋɨnigɨnɨ. Ámá sɨpɨxomɨ pɨxemoánɨgɨ́áyɨ́ ámá obaxɨ́ marɨ́áɨ, wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú wo apɨnɨ nɨpɨxemoánɨro nánɨ iniɨgɨ́ waxɨ́yo mɨnamí sɨŋɨ́ egɨ́awixɨnɨ. 21Iniɨgɨ́ waxɨ́ apɨ ámá agwɨ ríná wayɨ́ meáɨ́áyo yeáyɨ́ uyimɨxemeaarɨŋɨ́pɨ nánɨ neaíwapɨyarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ámá wayɨ́ nɨmearɨ́ná kíyɨ́ xénɨŋɨ́pɨ emɨ kwɨ́rɨmónanɨro yarɨgɨ́ámanɨ. Ayɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ Gorɨxomɨ rénɨŋɨ́ uranɨro yarɨgɨ́árɨnɨ, “Jisasomɨ nuxɨ́dɨranéná wairɨrɨ́ inɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ yanɨ́wámanɨ.” énɨŋɨ́ uranɨro yarɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ píyo dánɨ marɨ́áɨ, Jisasɨ Kiraiso wiápɨ́nɨmeaŋɨ́pimɨ dánɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋɨ́rɨnɨ. 22O aŋɨ́namɨ nánɨ rɨxa nɨpeyirɨ Gorɨxomɨ wé náúmɨnɨ ŋweanɨ. Gorɨxo ɨ́ánɨŋɨ́ wiepɨ́xɨ́niasiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ aŋɨ́namɨ ŋweagɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ aŋɨ́najɨ́ranɨ, eŋɨ́ eánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ranɨ, nénɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ranɨ, nɨ́nɨ omɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨŋoɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index