Search form

1 Tesaronaika 1

1Poronɨ tɨ́nɨ Sairaso tɨ́nɨ Timotio tɨ́nɨ none Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Tesaronaika ŋweáyɨ́né —Seyɨ́né ápo Gorɨxo tɨ́nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋwɨnɨ. “Awaú wá seawianɨri seyɨ́né nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ seaiiri éisixɨnɨ.” neaimónarɨnɨ.

Tesaronaika ŋweáyɨ́ xɨxenɨ arɨ́á wiro xɨ́dɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.

2None íníná seyɨ́né nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ nɨwirane rɨxɨŋɨ́ nurɨranéná seyɨ́né nánɨ enɨ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. 3Seyɨ́né Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ nuxɨ́dɨróná rɨ́wɨ́ nɨrɨ́kwínɨrɨ́nɨŋɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ arɨ́á mikeamopa erane omɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nuyiro nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ enɨ arɨ́á mikeamopa erane o ámɨ weapɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaarɨgɨ́ápɨ nánɨ enɨ arɨ́á mikeamopa erane nerane mimáyo nɨtɨnɨrane nánɨ ápo Gorɨxomɨ nurɨranéná rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. 4Negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Gorɨxo dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nɨseayirɨ ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ seaiŋɨ́pɨ nánɨ none nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ. 5Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ nɨjɨ́á e imónɨŋwɨnɨ. Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nɨsearémearɨ́ná maŋɨ́pá tɨ́nɨ xwɨyɨ́ánɨ mɨsearéwapɨyiŋwanigɨnɨ. “Xwɨyɨ́á apɨ nepa imónɨnɨ.” neaipɨmónarɨ́ná emɨmɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ enɨ kwíyɨ́pimɨ dánɨ seaíwapɨyiŋwanigɨnɨ. None seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearanéná eŋwápɨ —Apɨ seyɨ́né arɨrá oseaianeyɨnɨrɨ eŋwápɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 6Seyɨ́né none eŋwápɨ nánɨ enɨ ikanɨŋɨ́ neairo Ámɨnáomɨ ikanɨŋɨ́ wiro egɨ́árɨnɨ. E neróná xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ arɨ́á nɨwiro nɨxɨ́dɨróná xeanɨŋɨ́ ayá wí seaímeáagɨ aiwɨ yayɨ́ kwíyɨ́ sɨxɨ́ seamímóɨ́pɨ tɨ́nɨ nɨxɨ́da ugɨ́árɨnɨ. 7Seyɨ́né e nɨxɨ́da nuróná ámá Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á Masedonia pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́áyo tɨ́nɨ Gɨrikɨ pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́áyo tɨ́nɨ ayo nɨyonɨ sɨŋwepɨgɨ́ wigɨ́árɨnɨ. Kiraisomɨ nuxɨ́dɨróná xeanɨŋɨ́ seaímeáagɨ aiwɨ yayɨ́ tɨ́nɨ anɨŋɨ́ nuxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ sɨŋwepɨgɨ́ wigɨ́árɨnɨ. 8Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xwɨyɨ́á seyɨ́né Ámɨnáo nánɨ nɨrɨga úɨ́ápɨ ámá rɨ́aiwá nɨremeága warɨgɨ́ápánɨŋɨ́ nɨrɨga nurɨ́ná Masedonia pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ Gɨrikɨ pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ apiaúmɨnɨ mɨrɨnɨŋɨnigɨnɨ. Aŋɨ́ nɨmɨnɨ seyɨ́né Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́ápɨ nánɨ arɨ́á wiárɨgɨ́awixɨnɨ. Rɨxa arɨ́á wíɨ́á eŋagɨ nánɨ none ámɨ aŋɨ́ bimɨ nɨrémorɨ́ná seyɨ́né nánɨ bɨ tɨ́nɨ rɨpaxɨ́ menɨnɨ. 9Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá nɨ́nɨ none seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ báná nɨneamímɨnɨro egɨ́ápɨ nánɨ repɨyɨ́ inɨro seyɨ́né Gorɨxo, nepa ŋwɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨŋomɨ uxɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ nɨkɨnɨmónɨmáná segɨ́ ŋwɨ́ápimɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́ápɨ nánɨ repɨyɨ́ inɨro 10seyɨ́né Gorɨxomɨ xewaxo —O xwárɨpáyo dánɨ owiápɨ́nɨmeanɨrɨ sɨŋɨ́ wimɨxɨŋorɨnɨ. Ɨ́wɨ́ ámá yarɨgɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxo wikɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ nɨwónɨrɨ rɨ́wéná pɨrɨ́ umamonɨ́ápimɨ dánɨ éɨ́ neamímɨnarɨŋorɨnɨ. Ayɨ́ womanɨ. Sa Jisasorɨnɨ. O aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨnɨ́e nánɨ seyɨ́né xwayɨ́ nanɨrɨ ŋweaarɨgɨ́ápɨ nánɨ repɨyɨ́ inɨro yarɨ́ná wímeaarɨŋwá eŋagɨ nánɨ none ámɨ bɨ tɨ́nɨ urɨpaxɨ́ mimónɨŋwɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index