Search form

1 Tesaronaika 2

Poro Tesaronaika ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. None seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nɨseaímearɨ́ná wáɨ́ yopa mɨseamearɨgɨnɨŋwanigɨnɨ. 2Sɨnɨ seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ mɨsearémeapa nerɨ aŋɨ́ Piripaiyo wáɨ́ emearɨ́ná apimɨ dáŋɨ́yɨ́ xeanɨŋɨ́ neaikárɨro rɨkɨkɨrɨ́ó neairo egɨ́ápɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́árɨnɨ. E neaikárɨ́agɨ́a aiwɨ e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ nɨbɨrɨ́ná ámá obaxɨ́ pɨ́rɨpɨ́rɨ́ neaianɨro yarɨŋagɨ́a aí Gorɨxo dɨŋɨ́ sɨxɨ́ neamímóɨ́pimɨ dánɨ masɨsɨ́á bɨ mɨneainɨ́ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ nɨseara uŋwanigɨnɨ. 3Ámá xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ dɨŋɨ́ oɨkwɨ́rópoyɨnɨrɨ nurɨranéná nepa mimónɨŋɨ́pimɨ dánɨ wí urarɨŋwámanɨ. Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́pɨ owikáraneyɨnɨrɨ wí urarɨŋwámanɨ. Yapɨ́ owíwapɨyaneyɨnɨrɨ urarɨŋwámanɨ. 4E mepa nerane Gorɨxo “Porowa mɨmɨwiároarɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ uranɨ́wá nánɨ dɨŋɨ́ neaŋwɨrárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨ́o rɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ axɨ́pɨnɨ urarɨŋwárɨnɨ. Ámá wí nene nánɨ yayɨ́ owinɨ́poyɨnɨrɨ urarɨgɨ́ápa none axɨ́pɨ e wí murɨ́ Gorɨxo —Negɨ́ xwioxɨ́yo adadɨ́ neaiarɨŋo, ayɨ́ orɨnɨ. O none nánɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ negɨ́ rarɨŋwápɨ ámáyo urarɨŋwárɨnɨ. 5Seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. None seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nɨseaímearɨ́ná rɨxɨŋɨ́ remeanɨ́ wí mɨsearɨŋwanigɨnɨ. Rɨpɨ nánɨ enɨ Gorɨxo sopɨŋɨ́ neaopaxɨ́ imónɨnɨ. Ɨ́wɨ́ searápanɨrane nánɨ dɨŋɨ́ ínɨmɨ nɨkwɨ́rómáná nɨremeá xwɨyɨ́á bɨ mɨsearɨŋwanigɨnɨ. 6None Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone imónɨŋagwɨ nánɨ ananɨ oneaiípoyɨnɨrɨ searɨpaxɨ́ imónɨŋagwɨ aí seyɨ́néranɨ, ámá wíranɨ, seáyɨ e oneamearɨ́poyɨnɨrɨ wí enɨ meŋwanigɨnɨ. 7None seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearanéná nɨpenɨmáná awayinɨ nɨseairane apɨxɨ́ sɨnɨ niaíwɨ́ pɨ́ó tɨ́ŋí xegɨ́ niaíwɨ́yo dɨŋɨ́ nɨŋwɨrárɨrɨ umearɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e seaiŋwanigɨnɨ. 8None dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nɨseayirane nánɨ “Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ Gorɨxo tɨ́ámɨnɨ imónɨŋɨ́pɨ áwaŋɨ́ ouraneyɨ.” nɨneaimónɨrɨ́ná dɨŋɨ́ arɨ́á nikeamónɨmáná seyɨ́né nánɨ aga íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí neaiarɨŋagɨ nánɨ yoɨ́ mayɨ́ nimónɨmɨ seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ emeŋwanigɨnɨ. 9Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, “Omɨŋɨ́ none seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearanéná anɨŋɨ́ minɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ eŋwápɨ nánɨ sɨnɨ dɨŋɨ́ seainarɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Xwɨyɨ́á Gorɨxoyá yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nɨsearɨranéná aiwá none nanɨ nánɨ anɨŋɨ́ seaikáranɨgɨnɨrɨ árɨ́wɨyiranɨ, ikwáwɨyiranɨ, rɨ́wɨ́ nɨrɨ́kwínɨmáná omɨŋɨ́ wé tɨ́nɨ íníná yagwárɨnɨ. 10None Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearanéná sɨyikwɨ́ mínɨŋɨ́pɨnɨ erane wé rónɨŋɨ́pɨnɨ erane xwɨyɨ́á mɨneaxekwɨ́mopaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ erane eŋwápɨ nánɨ seyɨ́né sopɨŋɨ́ neaopaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. Gorɨxo enɨ sopɨŋɨ́ neaopaxɨ́ imónɨnɨ. 11None xanowa wigɨ́ niaíwɨ́yo píránɨŋɨ́ umearɨgɨ́ápánɨŋɨ́ axɨ́pɨ e seamearɨŋwápɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. Woxɨnɨ woxɨnɨ e nɨseameranéná wairɨrɨ́ seairane eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ seairane dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seamímorane eŋwárɨnɨ. 12Seyɨ́né ámá Gorɨxoyá —O ámá xɨ́oyá xwioxɨ́yo ŋweapɨ́rɨ́áyo seáyɨ e xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ bɨ ouxɨ́meáwɨnɨgɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrarɨŋorɨnɨ. Oyá ámá píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨróná epaxɨ́pɨ seyɨ́né apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ apɨ apɨ e seaiŋwanigɨnɨ.

13Rɨpɨ nánɨ enɨ íníná Gorɨxomɨ yayɨ́ wiarɨŋwárɨnɨ. None nɨbɨrane xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ yaŋɨ́ seaiapáná seyɨ́né xɨxenɨ arɨ́á nɨneairóná xwɨyɨ́á ámáoneyá bɨ́nɨŋɨ́ arɨ́á mɨneainɨ́ xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ arɨ́á neaigɨ́awixɨnɨ. Xwɨyɨ́á apɨ —Apɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́né dɨŋɨ́ seaimoarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nepa xwɨyɨ́á oyápɨ eŋagɨ nánɨ arɨ́á e neaigɨ́awixɨnɨ. 14Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, ámá Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́á, sɨyikɨ́ Gorɨxoyá Judia pɨropenɨsɨ́yo imónɨgɨ́áyo wímeaŋɨ́pa seyɨ́né enɨ rɨxa seaímeaŋɨnigɨnɨ. Wigɨ́ Judayɨ́ xeanɨŋɨ́ wikárɨgɨ́ápa seyɨ́né enɨ segɨ́ gwɨ́ axɨ́yɨ́ xeanɨŋɨ́ seaikárɨgɨ́awixɨnɨ. 15Gɨ́ Judayɨ́ wɨ́á rókiamoagɨ́áwamɨ nɨpɨkía nɨwagɨ́asáná Ámɨná Jisasomɨ pɨkiro none enɨ mɨxɨ́ neaxɨ́dowárɨro egɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ ámá Gorɨxo yayɨ́ winarɨŋɨ́yɨ́ rimónɨŋoɨ? Aga oweoɨ. Ámá nɨyonɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ wiarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. 16None xwɨyɨ́á émáyɨ́ arɨ́á nɨwiro dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róáná Gorɨxo yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́ápɨ wáɨ́ murɨmepa oépoyɨnɨrɨ pɨ́rɨpɨ́rɨ́ neaianɨro yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. E nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ wigɨ́ ɨ́wɨ́ pákɨ́kɨ́ néra úɨ́ápɨ rɨxa yurɨ́nowiarɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo rɨxa wikɨ́ nɨwónɨrɨ ayo pɨrɨ́ umamoarɨnɨ.

Poro ámɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ wimónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, none ayɨ́ yapɨ wí mimónɨŋwɨnɨ. None segɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ mɨxɨ́ neaxɨ́dowáráná negɨ́pɨ ámɨ wí e bɨ onɨmiápɨ nɨŋweámáná —Íná none sɨnɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo sɨŋwɨ́ mɨseanɨpa nerane aí dɨŋɨ́ arɨ́á wí mɨseaikeamoŋwanigɨnɨ. Ámɨ wí e negɨ́pɨ bɨ onɨmiápɨ nɨŋweámáná ámɨ seyɨ́né tɨ́nɨ oŋweaaneyɨnɨrɨ aga íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí nɨneairɨ e yanɨ nánɨ sɨ́mɨ́ xeadɨ́pénɨŋwanigɨnɨ. 18Awaú tɨ́nɨ Poronɨ tɨ́nɨ —Nionɨ ayɨ́ ná bɨnɨ marɨ́áɨ. None segɨ́ tɨ́ámɨnɨ “Obaneyɨ.” neaimónɨ́agɨ aí Seteno pɨ́rɨ́ nearakiŋɨnigɨnɨ. 19Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ segɨ́ tɨ́ámɨnɨ “Obaneyɨ.” neaimónɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo none yayɨ́ neaimonɨ́a nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ seyɨ́né menɨranɨ? Dɨŋɨ́ niɨ́á neainɨnɨ́a nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ seyɨ́né menɨranɨ? “Ná tiyɨ́ rɨmeáwɨnɨ?” yaiwianɨ́wá nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ seyɨ́né menɨranɨ? Jisaso ámɨ báná oyá sɨŋwɨ́ anɨŋe dánɨ none igigɨ́ bɨ mé seyɨ́né wáɨ́ nɨsearɨranéná nánɨŋɨ́ eŋwápɨ nánɨ ranɨ́wárɨnɨ. 20None seáyɨ e nimónɨrane dɨŋɨ́ niɨ́á neainɨnɨ́ápɨ, ayɨ́ seyɨ́né eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index